Inwestycja w obligacje

Jak inwestować w obligacje?

Temat inwestowania w obligacje budzi coraz większe zainteresowanie. Jak pokazują dane publikowane przez Ministerstwo Finansów na taką formę inwestowania z każdym rokiem decyduje się więcej Polaków. Przemawiają do nich bezpieczeństwo, prostota i zysk większy niż na lokacie. Jak jednak inwestować w obligacje?

Czym są obligacje?

Przed podjęciem decyzji o zakupie obligacji warto dowiedzieć się, czym są owe obligacje. W ekonomii definiowane są one, jako instrumenty dłużne. W praktyce wygląda to tak, że jako nabywcy obligacji udzielamy pożyczki instytucji, która zdecydowała się ich emitowanie. W przypadku pożyczek, które sami zaciągamy jesteśmy zobowiązani oddać kwotę pożyczki i dodatkowe odsetki. Podobnie wygląda to w przypadku obligacji, z tym, że w tym przypadku to nam zwracane są pieniądze.

Po upływie określonego przy zakupie terminu, otrzymujemy od emisariusza obligacji zwrot zainwestowanych środków powiększony o umówione odsetki. Co ważne, obligacje są instrumentem dużo bardziej elastycznym, niż mogłoby się wydawać. Jako nabywcy nie musimy czekać do dnia wykupu, żeby pozbyć się swoich obligacji – z powodzeniem można to zrobić również na rynku wtórnym.

Gdzie można kupić obligacje?

Sprzedaż obligacji w Polsce odbywa się na giełdzie Catalyst, która jest częścią warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Podobnie jak w przypadku innych instrumentów kupowanych na GPW, również obligacji nie może kupić w sposób bezpośredni. Konieczna jest obecność pośrednika transakcji, którym najczęściej jest dom maklerski. Większość sprzedawanych obligacji wystawiana jest na okaziciela, dzięki czemu można je bez trudu sprzedawać i kupować poza giełdą. Należy jednak pamiętać o obowiązkowej rejestracji w KDPW.

Trochę inaczej wygląda sprzedaż obligacji skarbowych, których dystrybucją zajmuje się bank PKO. Emitowane przez Skarb Państwa obligacje uważane są najbezpieczniejszą formę oszczędzania, ponieważ ich zabezpieczeniem jest majątek państwa. W praktyce oznacza to tyle, że w przypadku problemów, Skarb Państwa zobowiązany jest w pierwszej kolejności wykupić obligacje, a dopiero później regulować inne zobowiązania.

Zakupu tych papierów można dokonać:

w oddziale banku PKO BP,

w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO BP,

przez Internet,

za pośrednictwem bankowości internetowej,

telefoniczni.

Sprzedaż polskich obligacji prowadzona jest cały czas – ich emisja następuje każdego dnia i mają one stałą cenę, która wynosi 100 zł.

Co zachęca do kupowania akcji?

Kupowanie akcji zachęca inwestorów z wielu powodów. Przede wszystkim ich oprocentowanie jest dalej atrakcyjniejsze niż oprocentowanie lokat bankowych, które najczęściej nie przekracza 2%. Za kupowaniem obligacji przemawia również niski poziom inflacji i brak informacji na temat ewentualnych podwyżek stóp procentowych. Ich wysokość nie powinna ulec zmianie w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Pozytywne nastroje ekonomistów wynikające z dobrej sytuacji rodzimej gospodarki przemawiają za zainteresowaniem obligacjami emitowanymi przez Skarb Państwa. PKB wzrasta w bardzo wysokim tempie, które najprawdopodobniej utrzyma się jeszcze przez kilka lat – mimo spowolnienia, które jest obserwowane w całej strefie euro.

Obligacje w portfelu inwestora

W dobrze zaplanowanym portfelu inwestora, swoje miejsce powinny znaleźć również obligacje. Są one gwarantem stabilnych zysków i bezpieczeństwa – szczególnie te emitowane przez Skarb Państwa. Warto zatem uwzględnić możliwość ich zakupu w nadchodzącym 2020 roku.