alimenty

Do czego wykorzystywane są zaświadczenia o dochodach?

W różnych sytuacjach życiowych musimy wykazać, że jesteśmy zatrudnieni i jaką kwotę wynagrodzenia otrzymujemy za pracę. Takie zaświadczenie zazwyczaj potrzebne jest do przedłożenia gdy staramy się o kredyt, pożyczkę czy miejsce dla dziecka w prywatnym żłobku, czy przedszkolu.  Gdzie możemy uzyskać takie zaświadczenie, i dlaczego jest tak ważne przy załatwianiu spraw urzędowych? Postaramy wyjaśnić się w kilku słowach.

Kiedy przydaje się zaświadczenie o dochodach?

Jak już wspominaliśmy, zaświadczenie o dochodach potrzebne jest w różnych sytuacjach życiowych. Dokument ten jest wystawiany przed pracodawcę i urząd skarbowy. Potwierdza on wysokość naszych zarobków, a wystawiony może być w trzech opcjach – miesięczna, trzymiesięczna oraz, dwunastu miesięczna. Zaświadczenie to służy jako potwierdzenie dla banków i firm pożyczkowych w trakcie starania się o kredyt gotówkowy czy hipoteczny. Wykorzystywany jest także przy:

  • umowie abonamentowej – potrzebne przy zawieraniu umowy o telefon czy świadczone usługi telewizyjne
  • kredycie lub pożyczce – jest to forma sprawdzenia i uzyskania informacji o uzyskiwanych przez nas dochodach, dla sprawdzenia naszej wiarygodności kredytowej.
  • Procesie alimentacyjnym – zaświadczenie przedstawiane w sądzie przy rozprawie alimentacyjnej w celu ustalenia naszych możliwości zarobkowych i wysokości alimentów.
  • Staraniu się o zasiłki w MOPS – tutaj zaświadczenie o zarobkach potrzebne jest gdy staramy się o zasiłki, na jego postawie ustalona zostanie kwota zasiłku, jaka może zostać przyznana.

Co powinno zawierać zaświadczenie o dochodach od pracodawcy;

Zaświadczenie zazwyczaj nie ma określonego wzoru do tego jak ma wyglądać, natomiast zawsze mają podstawowe dane takie jak:

  • dane zakładu pracy;
  • dane pracownika;
  • wysokość otrzymywanego wynagrodzenia, a także;
  • okres zatrudnienia;

Informacje w takiej wersji wystawiane na naszą prośbę, zdarzyć się może, że zostaniemy poproszeni o bardziej szczegółowe informacje takie jak zajęcia komornicze, czy typ umowy o pracę. Każda instytucja może mieć inne wymagania co do tego, jakich informacji będzie od nas potrzebować. Jeżeli nie jesteśmy pewni, jakie informację będzie potrzebowała od nas dana instytucja, warto zaczerpnąć informacji na ten temat. Uzyskanie zaświadczenia o dochodach od pracodawcy jest stosunkowo proste, zazwyczaj wydawane jest na naszą prośbę.

Jak uzyskać zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego?

Zaświadczenie z urzędu uzyskamy poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w odpowiednim dla nas Urzędzie Skarbowym. Możemy złożyć taki wniosek osobiście, pocztą lub portal internetowy ePuap. Odpowiednie wnioski możemy znaleźć na stronie urzędu skarbowego. Warto wiedzieć, że na wydanie zaświadczenia urząd skarbowy ma ustawowe 7 dni roboczych, więc warto uzbroić się w cierpliwość. Zaświadczenie z urzędu skarbowego zazwyczaj potrzebne jest w sytuacji gdy toczy się sprawa alimentacyjna, tutaj zwykłe zaświadczenie od pracodawcy może nie wystarczyć.

Zaświadczenie o  dochodach ważne jest 30 dni, dlatego jeżeli zamierzamy się starać np. o kredyt czy miejsce w żłobku dla naszego dziecka, warto złożyć takie zaświadczenie wcześniej.