Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i ochrona pracy w magazynie

Bezpieczeństwo w magazynach jest priorytetową sprawą dla zarządzających i właścicieli hal magazynowych. Wszystkie procedury związane z zachowaniem szczególnej ostrożności muszą być przestrzegane, aby żaden pracownik nie ucierpiał.

Bezpieczeństwo i ochrona pracy w magazynie

Dodatkowo, należy pamiętać jak istotne jest pilnowanie czasu pracy, odpowiednie zasoby oraz infrastruktura przemysłowa, które mają ułatwić działania i podwyższyć produktywność. Zminimalizowanie ryzyka wypadków przy pracy, odpowiednie użytkowanie i konserwacja maszyn, zachowanie szczególnych procedur mogą wpływać na efektywność działań gospodarki magazynowej.

BHP w magazynie

Jednym z kluczowych aspektów, które trzeba wziąć pod uwagę planując prace w centrach dystrybucyjnych jest bezpieczeństwo i higiena pracy. Pracodawca jest zobowiązany do przeszkolenia swoich pracowników oraz dbania o aktualizowanie i podnoszenie ich wiedzy. Każdy  zatrudniona osoba, zajmująca wysokospecjalistyczne stanowisko,  musi posiadać także odpowiednie kwalifikacje. Pracownik powinien nosić właściwe ubranie oraz obuwie, a także profesjonalne akcesoria, jeśli wymaga tego sytuacja, typu kask, rękawice itp. Maszyny oraz wszelkie sprzęty muszą być sprawne, oprogramowanie na bieżąco aktualizowane, a zepsute narzędzia poddawane reperacji. W przypadku prac w magazynie, bardzo istotne jest odpowiednie oznakowanie dróg transportowych, których trasy powinny przebiegać bezkolizyjnie. Każda wymieniona wyżej procedura nie będzie sprawnie działać, jeśli nie stała kontrola człowieka.

Oznakowanie magazynów

Wszelkie niebezpieczne sprzęty czy materiały, które składowane są w magazynach muszą być umieszczone w specjalnie wyznaczonych do tego strefach, oznaczone naklejkami przestrzegającymi przed niebezpieczeństwem. Wizualna identyfikacja powinna być zamieszczona również na posadzce magazynu.  Tak prawidłowo zaznaczona strefa ze szkodliwymi materiałami, pozwoli zachować pracownikom procedurę bezpieczeństwa i uniknąć zagrożeń.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Zachowanie systemu przeciwpożarowego jest istotne w celu zabezpieczenia pracowników, ale także materiałów, które są przechowywane w hali. Walka z zaistniałym już pożarem może okazać się tragiczna w skutkach, gdyż hale magazynowe mają ogromne powierzchnie i zanim uda się opanować ogień, część wyposażenia może zostać już zniszczona, co może być ogromną stratą dla przedsiębiorstwa. Podstawowym elementem ochrony ppoż. powinny być okresowe przeglądy gaśnic i innych niezbędnych sprzętów np. hydrantów wraz z wężami.

Wszystkie wymienione wyżej elementy są niezbędne do zachowania bezpieczeństwa oraz środków ostrożności w miejscu pracy, jakim jest magazyn. Nie wolno zapominać, że dużo czynników zależy od samych ludzi – dlatego promowanie świadomego zachowania podczas pracy w hali magazynowej jest konieczne. Kadra zarządzająca ma obowiązek przekazywać i przypominać takie komunikaty swoim pracownikom.

IntraLog Poland 2020

Targi IntraLog Poland 2020, które odbędą się w dniach: 3-5 marca 2020, dostarczą niepowtarzalnego przeglądu wszystkich najnowszych osiągnięć w dziedzinie bezpieczeństwa, technologii magazynowania i wyposażenia magazynów, urządzeń do pakowania i kompletacji, technologii załadunku, całych systemów do technologii transportu materiałów, systemów i oprogramowania dla intralogistyki.

Oprócz najnowocześniejszych produktów, odwiedzający będą mogli również uczestniczyć w  wydarzeniach towarzyszących, które zaoferują uczestnikom praktyczne odpowiedzi na wyzwania stojące przed użytkownikami końcowymi w branży magazynowej i logistycznej. Targi odbędą się równolegle  z V Międzynarodowymi Targami Techniki Pakowania i Opakowań Warsaw Pack (wydarzenie organizowane przez Ptak Warsaw Expo).

Wszystkie firmy działające w obszarze bezpieczeństwa w magazynie, organizator targów IntraLog Poland 2020 zaprasza do prezentacji gamy produktowej tysiącom branżowych odwiedzających.